Voor damwild moet u bij Wildleven zijn. We beschikken over een prachtig jachtveld waar zich volop damwild bevindt. Afgelopen jaren zijn er al diverse goede Chaufflers geschoten!