Jachtperiode: Drijfjachten worden georganiseerd tussen oktober en januari.

We organiseren weekenden waarbij we aanzitjacht en mixjacht combineren en weekenden bestaande uit 2 dagen drijfjacht.

2-Daags Drijfjachtweekend

Data worden in februari 2021 
bekend gemaakt.

Mixjacht weekend (aanzit en drijfjacht)

Data worden in februari 2021

bekend gemaakt.